Halve draai

Uitvoering:

  • in een rechte en vloeiende lijn op aanwijzing van de examinator aan de rechter-, dan wel de linker zijde inrijden
  • met een licht trekkende motor
  • halve draai inzetten na de 2e verkeerskegel en rijdt in een vloeiende beweging voor de laatste verkeerskegel terug
  • in een rechte en vloeiende lijn terug rijden in de richting waarin gestart is
  • de juiste wijze van afschuinen benutten op de bochtstraal te verkleinen
  • een gelijkmatige snelheid aanhouden. Indien nodig voetrem en koppeling (slippend) gebruiken