Nieuws

Examenlocaties nader onderzoek:

Het CBR heeft alle nader onderzoeken rijvaardigheid per 1 januari 2018 ondergebracht bij de eigen examencentra. Hierbij gaat het om de speciale examens voor wie vier keer binnen vijf jaar zakt voor het praktijkexamen in een bepaalde rijbewijscategorie. Net als bij alle overige examens start een dag met nader onderzoeken rijvaardigheid vanaf nu om 08.00 uur, een half uur vroeger dan voorheen.
Voorheen werden de meeste nader onderzoeken rijvaardigheid afgenomen vanaf externe locaties zoals hotels. Dit betrof de categorieën auto, auto met aanhangwagen en motor. De nader onderzoeken rijvaardigheid voor bromfiets vonden al plaats vanuit de CBR-examencentra. Voor vrachtwagen, bus en T-rijbewijs blijven de locaties voor nader onderzoeken rijvaardigheid ongewijzigd.

Nieuwe vraagvormen theorie-examen:

Vanaf januari 2018 komen onze theoriekandidaten twee nieuwe vraagvormen tegen in het theorie-examen voor auto, motor en bromfiets. Het gaat hierbij om de hotspotvraag en de single-sleepvraag. Bij de hotspotvraag geeft de kandidaat antwoord op een examenvraag door het aantikken van een afbeelding. Bij de single-sleepvraag sleept de kandidaat het juiste antwoord naar een plaats in een afbeelding. Deze vraag lijkt op de sleepvraag die al eerder geïntroduceerd is.

Motorrijbewijzen:

De categorieën en de wijze waarop u een motorrijbewijs A kunt behalen zijn gewijzigd. Kijk bij deze opleiding wat er is gewijzigd.

2toDrive:

2toDrive, het rijden onder begeleiding, is weer in het nieuws. Was je vóór 1 november 2017 al 16 jaar oud, kun je er nog aan deelnemen. Bereik(te) je deze leeftij ná deze datum, wacht dan even af. Het kabinet moet nog een beslissing nemen of de proef die werd gehouden met 2toDrive wordt omgezet naar een vaste regel.

We zullen er voor zorgen dat er steeds nieuwe relevante informatie op onze website zal worden geplaatst.

Daarom is het wel van belang, dat u met grote regelmaat onze website blijft bezoeken.